Ośrodek Szkolenia Kierowców 3Ośrodek Szkolenia Kierowców 3

Aktualnośći

Konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji z motywem motoryzacyjnym

Konkurs:-)
Ogłaszamy konkurs na najlepsze zdjęcie z wakacji - z motywem MOTORYZACYJNYM.
 

Do wygrania Nocleg ze śniadaniem i kolacją dla dwóch osób u naszego Sponsora - ETNO CHATA z Goleszowa

Regulamin konkursu na najlepsze zdjęcie z wakacji z motywem MOTORYZACYJNYM

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu najlepsze zdjęcie z wakacji z motywem motoryzacyjnym, zwanego dalej „Konkursem” jest Ośrodek Szkolenia Kierowców „3” Grzegorz Białas, z siedzibą przy ul. Bolesława Chrobrego 19, 43-200 Pszczyna zwany dalej „Organizatorem” .

§ 2. Uczestnicy konkursu

 1. Każdy uczestnik konkursu może złożyć maksymalnie jedno zdjęcie.

 2. Konkurs przeznaczony jest dla osób pełnoletnich oraz niepełnoletnich za zgodą opiekuna prawnego.

 3. Zdjęcia zgłaszane do konkursu indywidualnie.

 4. Konkurs ma charakter jednoetapowy, ogólnopolski.

 5. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin. Osobą najbliższą jest małżonek, dzieci, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 3. Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie zdjęcia w sposób i w terminie określonym w § 4.

§ 4. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

 1. Zdjęcia należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r. na adres mailowy: gbosk3@interia.pl.

§ 5. Kryteria oceny zdjęć konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu

 1. Oceny złożonych zdjęć i wyłonienia najlepszego dokonają internauci poprzez głosowanie na profilu facebookowym OSK3 Nauka Jazdy.

 2. Głosy na najlepsze zdjęcie internauci oddawać będą mogli od 1 do 7 października 2019 roku.

 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8 października 2019 roku na profilu facebookowym OSK3 Nauka Jazdy i stronie internetowej www.osk3.pl.

  § 6. Nagroda

  1. Za zdjęcie, które zbierze najwięcej głosów, przyznana zostanie nagroda rzeczowa

  Nocleg ze śniadaniem i kolacją dla dwóch osób w ETNO CHACIE w Goleszowie (do

  wykorzystania w umówionym terminie po wcześniejszej rezerwacji o wartości 500 zł).

  2. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy konkursu w biurze OSK3 (w umówionym terminie)

  lub

  Voucher zostanie wysłany pocztą w przypadku, gdy zwycięzca nie ma możliwości odebrać

  jej osobiście.

§ 7. Postanowiena końcowe

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.

 2. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność prawną w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszonych zdjęć do konkursu, bądź naruszenia praw autorskich i/lub dóbr osobistych osób trzecich.

 3. Zgłoszenie zdjęcia w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000.) przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 5. Ewentualne spory między Uczestnikami a Organizatorem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a jeśli na tej drodze nie dojdzie do porozumienia, właściwym do ich rozpoznania będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia informacji o konkursie.

 

Pomagamy zmniejszyć liczbę punktów karnych!

Masz za dużo punktów karnych lub po prostu chcesz zmiejszyć ich liczbę? Pomożemy Ci. Nie musisz jechać do Bielska czy Katowic - możesz to załatwić w Pszczynie - w OSK3! W całym powiecie pszczyńskim tylko u nas jest taka możliwość!

osk3Zapraszamy na udział w szkoleniu, które pozwala na likwidację 6 najstarszych punktów karnych za różne wykroczenia drogowe. W szkoleniu mogą brać udział osoby posiadające prawo jazdy dłużej niż rok i mające na swym koncie nie więcej niż 24 punkty karne. W szkoleniu można brać udział raz na 6 miesięcy i trwa 6 godzin lekcyjnych, czyli 6 x45 minut.

Koszt szkolenia wynosi 300 zł.
 

Ponadto prowadzimy szkolenia dla osób, które utraciły prawko za jazde pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie, a minął im już termin zakazu i chcą odzyskać możliwość prowadzenia pojazdów. Zajęcia prowadzone w formie wykładów przez dwa dni, przez osiem godzin każdego dnia.
Koszt takiego szkolenia wynosi 400 zł


Prowadzimy również szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym umożliwiającym dawanie poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze. Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • - osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy

 • strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej
 • podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

 • umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej
 • podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów.

 • członków zespołu ratownictwa medycznego, podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.

 • pracowników kolejowych na przejeździe kolejowym.

 • osoby działające w imieniu zarządcy drogi lub osoby wykonujące roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi.

 • osoby nadzorujące bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu.

 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci.

 • ratowników górskich podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.

 • strażników leśnych lub funkcjonariuszy Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego.

 • pilotów podczas wykonywania czynności związanych z pilotowaniem przejazdu pojazdu nienormatywnego.


Wysokość opłaty za szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym ustalana jest indywidualnie i jest uzależniona od wielkości grupy. 
Szkolenie jest jednodniowe, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne (8 godzin).

Minimalna liczba to 5 osób w grupie i rozpoczynamy szkolenie. Kontakt osobisty w siedzibie OSK3 przy ul. Chrobrego 19 w Pszczynie lub telefoniczny 32 447 09 10.


Moto Adademia OSK3

Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt zaprosić Panie i Panów - wszystkich miłośników, pasjonatów oraz tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z motocyklami na cykl bardzo ciekawych i praktycznych szkoleń pod czujnym okiem doświadczonych motocyklistów.

Wytłumaczymy Ci jak bezpiecznie jeździć, jak prawidłowo się ubrać oraz jak czerpać przyjemność z jazdy w każdych warunkach.

Szkolenia będą odbywały się w formie wykładów, gdzie przybliżymy Ci najważniejsze informacje o ubraniach, kaskach czy butach.

Przerobimy podstawy konstrukcji motocykla, prawidłową pozycję za sterami wymarzonej maszyny oraz zwrócimy uwagę na zagrożenia z tym związane.

Druga część szkolenia obejmie praktykę, gdzie wprowadzimy w życie już zdobytą wiedzę.

Nauczymy Cię jak prawidłowo trzymać maszynę i jak pracować na niej ciałem.

Będziemy omawiali przeciwskręt, fiksację wzroku oraz nauczymy Cię schodzić na kolano.

Trzecia część będzie czymś co lubimy najbardziej... Nauka przez zabawę...

Połączymy sobie przyjemne z pożytecznym. Podczas wspólnych wyjazdów i wycieczek pokażemy Ci zagrożenia wynikające z codziennej jazdy między samochodami.
Opracujemy sobie strategię przetrwania by zawsze i w każdych warunkach bezpiecznie wrócić do DOMU.

W osiągnięciu celu pomogą nam zaprzyjaźnione firmy, takie jak:
OSK3 Nauka Jazdy, De Motos, Forgemot - Motocykle i motocykliczni

Daj sobie szansę, by zrozumieć swój motocykl i zacznij jeździć świadomie by zawsze wrócić do celu.
CELEM JEST DOM

Z poważaniem - Organizatorzy

Motoserce 2018

Alkogogle i narkogogle.
Pokaz i uświadomienie wszystkim uczestnikom przez Policję jak ważne jest abyś nigdy nie wsiadał za kierownicę po spożyciu alkoholu czy zażyciu narkotyków

WORD Katowice prezentował jak ważne jest zapinanie pasów bezpieczeństwa i jakie niebezpieczeństwo stanowią przedmioty pozostawione luzem w samochodzie (symulator dachowania)

My zajęliśmy się bezpośrednio umiejętnościami i precyzją jazdy podczas wykonywania różnych manewrów motocyklami jak również samochodem

Na naszym stoisku najlepszy Ratownik Medyczny zajęła się szkoleniem z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczyliśmy i tych małych i całkiem dużych, że nie można pozostać obojętnym wobec czyjegoś nieszczęścia, ale też trzeba wiedzieć jak pomóc.

No i największa atrakcja dla dużych i małych - malowanie samochodu. Każdy mógł wykazać się swoją inwencją twórczą :-)

NAJLEPSZA ZDAWALNOŚĆ NA PSZCZYNIE!!! 2012r., 2013r., 2014r., 2015r., 2016r. i 2017r.!!!

ROK 2017

__________________________________

                                     

Dzięki Waszemu i Naszemu zaangażowaniu i ciężkiej pracy obu stron, udało nam się zdobyć 5 miejsce   w WORD Jastrzębie, 7 miejsce WORD Bielsko i najlepszą zdawalność wśród wszystkich ośrodków             na Pszczynie.
Szczegóły zdawalności można śledzić na stronach Starostwa Powiatowego.

https://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=8797&menu=&mod=site&id=8797&rok=&miesiac=&id=3627&t=3627

oraz

http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/aktualnosci/g/ranking-szkol-jazdy-w-woj-slaskim-2017-najlepsze-szkoly-jazdy-katowice-bielskobiala-czestochowa-dabrowa-gornicza-rybnik-tychy,12974750,27728422/

http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/aktualnosci/g/ranking-szkol-jazdy-w-woj-slaskim-2017-najlepsze-szkoly-jazdy-katowice-bielskobiala-czestochowa-dabrowa-gornicza-rybnik-tychy,12974750,27728424/

________________________________________________________________________________________

ROK 2016

 

________________________________________________________________________________________

Wszyscy kursanci będący na kursie w naszym Ośrodku i zdający egzamin w 2016 roku zasługują na wielkie uznanie i gratulacje!!!

Moi drodzy, ponieważ zdobyliście tym razem 9 miejsce w zdawalności w WORD Jastrzębie - wszyscy instruktorzy: Grzegorz, Darek, Piotrek, Darek, Sonia, Wacek, Robert i Jacek:-) chcemy Wam bardzo podziękować, bo i tym razem zmieściliśmy się w pierwszej 10 najlepszych OSK.

Razem z całym ośrodkiem wpisaliście się w historię, która rzadko się zdarza. Nasze i Wasze osiągnięcia to tylko, a może aż: 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 r.
Dziękujemy!!!

Szerokiej drogi na 2017 rok życzymy wszystkim obecnym i przyszłym kierowcom:-)

http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/g/word-ranking-szkol-jazdy-w-woj-slaskim-2017-najlepsze-i-najgorsze-szkoly-nauki-jazdy,11783838,22652716/

http://www.dziennikzachodni.pl/motofakty/a/word-ranking-szkol-jazdy-w-woj-slaskim-2017-najlepsze-i-najgorsze-szkoly-nauki-jazdy,11783838/

_________________________________________________________________________________________

 

ROK 2015

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

W 2015 roku znowu jesteśmy WYSOKO

Biorąc pod uwagę ilość szkół nauki jazdy w Bielsku - około 50 i na Jastrzębiu - około 60.

Zajmowane wysokie miejsca w pierwszej 10 najlepszych - to naprawdę rzadkie osiągnięcia, zważywszy na to że jesteśmy Ośrodkiem, który dojeżdza do miast egzaminacyjnych!

Dlatego jesteśmy zaszczyceni i pełni podziwu dla naszych Kursantów, którzy techniką jazdy i dobrymi umiejętnościami osiągają tak wysokie wyniki.

Wszystkim Kursantom dziękuje cała Ekipa OSK3

Ranking szkół nauki jazdy w 2015 zamieszczony w Dzienniku Zachodnim

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/9291442,ranking-szkol-nauki-jazdy-kategorii-b-za-2015-rok-w-wojewodztwie-slaskim,id,t.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/9291442,ranking-szkol-nauki-jazdy-kategorii-b-za-2015-rok-w-wojewodztwie-slaskim,16683650,id,t,zid.html

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/9291442,ranking-szkol-nauki-jazdy-kategorii-b-za-2015-rok-w-wojewodztwie-slaskim,16683640,id,t,zid.html

_________________________________________________________________________________________

 

ROK 2014

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Jest się czym chwalić :-) 5 miejsce na Jastrzębiu i 4 na Bielsku 2014r !!!!!!!  Najlepszy OSK w Powiecie Pszczyńskim

 

Ranking szkół nauki jazdy 2015 r. w woj. śląskim [NAJGORSZE I NAJLEPSZE SZKOŁY JAZDY)

Jest się czym chwalić
Wystarczy swoją pracę wykonywać z pasją, a efekty same przychodzą
Dziekujemy Wszystkim którzy z Nami ciężko pracują na te sukcesy.

Bielsko B.

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/3701908,ranking-szkol-nauki-jazdy-2015-r-w-woj-slaskim-najgorsze-i-najlepsze-szkoly-jazdy,4694064,id,t,zid.html

Jastrzębie Z.

http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/zdjecia/3701908,ranking-szkol-nauki-jazdy-2015-r-w-woj-slaskim-najgorsze-i-najlepsze-szkoly-jazdy,4694082,id,t,zid.html

Kochani KURSANCI - cała Nasza KADRA pracuje na Wasze sukcesy - zdane prawko najlepiej za 1 razem:-)

_________________________________________________________________________________________

 

ROK 2013

 

_________________________________________________________________________________________

 

Znowu jesteśmy NAJLEPSI z wszystkich

ośrodków powiatu pszczyńskiego w 2013

Najlepsze w 2013 roku szkoły nauki jazdy na Śląsku i w Zagłębiu

Fot. Studia Gazeta

1) OSK Jazda Sabina Orlik, Jastrzębie-ZdrójCena kursu na kategorię B: 1390 zł (możliwe raty); godzina doszkalająca: 50 zł; samochody: toyota yaris (9).                                                                                                                

2) OSK Bezstresowa Szkoła Jazdy, Racibórz                                                                                                                    Cena kursu na kategorię B: 1400 zł (możliwe raty); godzina doszkalająca: 50 zł; samochody: toyota yaris (3).  

3)  OSK ?Guzio? Michał Guzowski, Jastrzębie-Zdrój                                                                                                      Cena kursu na kategorię B: 1350 (możliwe raty); godzina doszkalająca: 55 zł; samochody: toyota yaris (1).      

4) OSK Iskra Przemysław Sitek, Gołkowice                                                                                                                        Cena kursu na kategorię B: 1250 zł (możliwe raty); godzina doszkalająca: 45 zł; samochody: toyota yaris (2).   

5) OSK ''3'' Grzegorz Białas, Pszczyna                                                                                                                                Cena kursu na kategorię B: 1400 zł (możliwe raty); godzina doszkalająca: 50 zł; samochody: toyota yaris (5).

 

RANKING WORD JASTRZĘBIE-ZDRÓJ [zestawienie dla szkół, które w 2013 roku miały co najmniej 50 kursantów]                                                                                                                                                       

 

ORAZ

 

http://www.wiadomosci.pless.pl/33520-jaka-zdawalnosc-prawa-jazdy

 

Jaka zdawalność prawa jazdy?

Wyświetleń: 6575

10 lutego 2014, aktualizacja: 10 lutego 2014, 18:01

 

Większość młodych osób, które ukończyły 18 rok życia, próbuje swoich sił, by uzyskać prawo kierowania samochodami. Jednak nie wszystkim się to udaje. Sprawdziliśmy, w którym mieście kursanci osiągają najwyższy poziom zdawalności zarówno egzaminów teoretycznych, jak i praktycznych.

 

W powiecie pszczyńskim istnieje 12 ośrodków szkolenia kierowców. Ich kursanci zdają egzamin teoretyczny i praktyczny w Bielsku-Białej oraz Tychach - te podlegają Katowicom. Starostwo powiatowe upubliczniło zestawienie zdawalności egzaminów teoretycznych i praktycznych absolwentów poszczególnych ośrodków szkolenia kierowców w naszym powiecie za drugie półrocze 2013 roku.

nauka jazdy
WORD w Bielsku-Białej · fot. pless.pl


Państwowy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przeprowadzany jest przez egzaminatora WORD. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego jest koniecznym warunkiem umożliwiającym przystąpienie do części praktycznej. I tak, do części testowej w Tyskim WORD-zie ośrodki szkolenia kierowców z naszego powiatu wysłały 1350 osób, przy czym 457 z nich udało się zaliczyć ją pozytywnie. Z kolei w Bielsku-Białej do egzaminu teoretycznego przystąpiło 189 osób, a 72 zdały go bez problemów.

Część praktyczna polega na wykonaniu na placu manewrowym wybranych zadań egzaminacyjnych oraz wykonanie zestawu zadań wylosowanych przez system teleinformatyczny ośrodka egzaminowania. Próby zdania egzaminu praktycznego w Tychach podjęło się 1636 osób, zaś pozytywnie zaliczyło ją 393 kursantów. Jeśli chodzi o Bielsko-Białą do części praktycznej przystąpiło 269 osób, a zdało ją 71 osób.

Z zestawienia wynika, że największą popularnością wśród kursantów cieszy się Firma Usług Motoryzacyjnych i Transportowych Caputa Krzysztof. Do egzaminu teoretycznego w drugiej połowie 2013 roku z ramienia ośrodka przystąpiło 458 osób, zaś do części praktycznej 567. Na drugim miejscu sytuuje się Ośrodek Szkolenia Kierowców "3" Białas Grzegorz, skąd do testów podeszło 250 osób, a do praktyki dopuszczonych zostało 326 kursantów.

Jak wynika z zestawienia, najwyższy stopień zdawalności egzaminu prawa jazdy osiągają podopieczni OSK "3". Na drugiej pozycji uplasował się ośrodek Oktawiana Krawczyka, zaś trzecie miejsce zajęła szkółka Jerzego Krzysztofiaka. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych ośrodków można znaleźć w pliku do pobrania po prawej stronie artykułu.

BM / pless.pl, źródło: Powiat

                           

                                           Za te i inne osiągnięcia z poprzednich lat serdecznie dziękuję

                              wszystkim Kursantom biorącym udział w naszych szkoleniach, a przede 

                              wszystkim  dziękuję Najlepszym Instruktorom na Świecie

                                                                                                                  Grzegorz Białas

_________________________________________________________________________________________

 

ROK 2012

 

_________________________________________________________________________________________

 

ZDOBYLIŚMY  3  MIEJSCE W CAŁYM

WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM NA PONAD 250 SZKÓŁ

I 2 MIEJSCE W WORD JASTRZĘBIE ZDRÓJ

 

Nowy egzamin na prawo jazdy: Jak zdać? [RANKING SZKÓŁ NAUKI JAZDY]

Data dodania: Ostatnia aktualizacja:

KLIKNIJ NA LOGO GAZETY PONIŻEJ, A POTEM WPISZ W WYSZUKIWARKĘ OSK3 ABY SPRAWDZIĆ

Dziennik Zachodni

Aldona Minorczyk, Sławomir Cichy

 

Chcesz zdać nowy egzamin na prawo jazdy 2013? Szukasz dobrej szkoły jazdy? WORD w Katowicach przygotował dla Czytelników "Dziennika Zachodniego" ranking szkół nauki jazdy o najwyższym poziomie zdawalności.

Jastrzębska szkoła "Leszek" to lider rankingu
Nowy egzamin na prawo jazdy: Jak zdać? [RANKING SZKÓŁ NAUKI JAZDY]
Opis: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, oddział w Jastrzębiu-Zdroju:

1. Lider: Szkoła Jazdy "Leszek" Leszka Oleksego w Jastrzębiu -Zdroju: 55,40 proc.
2. Grzegorz Białas OSK 3 Ekspert w Pszczynie: 50 proc.
3. OSK Iskra Przemysław Sitek w Jastrzębiu-Zdroju:49,10 proc.
4. OSK Bezstresowa Szkoła Jazdy w Raciborzu: 47,50 proc.
5. OSK Jazda Sabina Orlik w Wodzisławiu Śląskim:
47,20 proc.

A w całym województwie śląskim:

Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Jazdy "Leszek" Leszka Oleksego z Jastrzębia-Zdroju. Tam egzamin w pierwszym podejściu zdaje aż 55,4 proc. kursantów.

Drugie, równie zaszczytne miejsce w rankingu przypadło OSK COOL Antoniny Stoki Z Tychów ze zdawalnością 51,50 procent

Trzecie miejsce zajął Ośrodek Szkolenia Kierowców "3" Grzegorza Białas z Pszczyny ze zdawalnością 50 procent.
 

To są naprawdę świetne wyniki, zwłaszcza że na liście są i takie szkoły, w których zdawalność na prawo jazdy wynosi zaledwie 15 proc.

Na jakiej podstawie Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach dokonał selekcji szkół jazdy?

- Zebraliśmy wyniki za 2012 rok. W zestawieniu, aby było obiektywne, przedstawiamy tylko duże szkoły jazdy, z których w naszych sześciu ośrodkach zdawało egzaminy na prawo jazdy po co najmniej sto osób. To wyklucza przypadek - wyjaśnia Grzegorz Cius, wicedyrektor WORD-u.

- Procent zdawalności w jasny sposób wskazuje poziom skuteczności nauki w poszczególnych szkołach. Dlatego trwają prace nad pomysłem, aby wzorem np. Francji przedłużać licencje tylko tym szkołom, które uczą dobrze - mówi Piotr Górny, informatyk z WORD Katowice.

Dodaje, że to świetny sposób na poprawę jakości nauczania w naszych szkołach jazdy. Tylko czy uda się go przeforsować?

- Być może już niedługo słabe wyniki kursantów na egzaminie będą skutkowały żółtą kartką dla szkoły, a w przypadku recydywy nawet wstrzymaniem możliwości organizowania kursów nauki jazdy? - zastanawia się Piotr Górny.

Prawo jazdy z gwarancją

U Nas dostajesz Gwarancję jakości i pewności tego, że po kursie zdobędziesz wiedzę i umiejętności do jazdy w różnych warunkach drogowych oraz zgodnie z bezpieczną i ekonomiczną techniką jazdy.

Gwarantujemy naukę na takim poziomie który jest dostosowany indywidualnie do umiejetności

i predyspozycji każdego kursanta.

 Celem naszej szkoły jest sukces każdego jej Absolwenta, dlatego badając rynek wyeliminowaliśmy błędy popełniane przez inne szkoły jazdy.

Stąd nasza efektywność w uczeniu Kursantów.

Jeśli ktoś chce poznać profesjonalną Szkołę Jazdy - Serdecznie Zapraszamy!

 

Grzegorz Białas

Policjant, psycholog, symulator dachowania

Serdecznie zapraszamy naszych Kursantów

na cykliczne spotkania z:

Policjantem - trudne sytuacje na drodze, przepisy ruchu drogowego,

Psychologiem - jak radzić sobie ze stresem podczas egzaminu,

Symulacja dachowania (jak ważne jest zapinanie pasów...)

Wszystkie informacje o terminach spotkań można uzystkać w biurze OSK3

 

Na prawo jazdy nigdy nie jest zapóźno

Gratulacje dla Pana Piotra!!!

Mieliśmy już kursantów z Tunezji, Kenii, Niemiec, Holandii, Norwegi oraz Libii, ale ten kursant przebił wszystkich.

Pan Piotr (88 lat) jest Polakiem, ale za to najstarszym w Polsce, który zdał egzamin na prawo jazdy (potwierdzone przez WORD Katowice).
Według nas jest on wzorem i przykładem do naśladowania, ponieważ pomimo sędziwego wieku bez problemu przeszedł badania lekarskie, odbył cały kurs uzupełniający w OSK3 i mimo pierwszych niepowodzeń nie poddał się i zdał teorię za 2 razem, a praktykę za 4.
Jest to zdecydowanie najlepszy z najlepszych przykładów na to, że chcieć to móc.

Jesteśmy pełni podziwu dla Pana Piotra, chcieliśmy tylko wspomnieć, że dla nas był to zaszczyt gościć w naszym ośrodku tak wyjątkową i charyzmatyczną Osobę. Pragniemy życzyć Piotrowi wszystkiego dobrego i samych sukcesów w dalszych podbojach świata

 

Idąc przez Pszczynę i patrząc na przejeżdżające obok Ciebie samochody masz przed oczami wizję kierowania pojazdem. Chciałbyś już jeździć jak wszyscy, mieć umiejętności i poczucie pewności za kierownicą pozwalające jeździć z przyjemnością. Właśnie w tym celu został utworzony ośrodek na miarę XXI wieku, OSK3 to nie żadna rewolucja. To zupełnie nowe spojrzenie na Naukę Jazdy. Od dziś twój umysł nie będzie już zalewany wątpliwościami gdzie pójść na prawko i zyskać jak najbardziej wymierne korzyści w stosunku do wkładanych w to pieniędzy.  Dzięki zatrudnieniu ekspertów w naszym ośrodku już od pierwszego kontaktu z naszym biurem poczujesz pełen profesjonalizm i fachową, miłą obsługę. Ponadto nasza kadra uczestniczy w corocznym szkoleniu w zakresie prowadzenia i udoskonalania nauki jazdy. Dodatkowo skład instruktorów to między innymi zawodowcy zajmujący się na co dzień prawem w ruchu drogowym oraz właściciel ośrodka. OSK3 sprawi że Twoje jazdy będą pełne optymizmu, a umiejętności jakie zdobędziesz po naszym kursie zaowocują wkrótce i zbliżą się do umiejętności tych ludzi którzy jeżdżą zawodowo.

© 2011 OSK3. Wszelkie prawa zastrzeżone.