Ośrodek Szkolenia Kierowców 3Ośrodek Szkolenia Kierowców 3

Kategoria A2

Kategoria A2 uprawnia do kierowania:

 1. – motocyklem o pojemności do 599cm3 i mocy nieprzekraczającej 35kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2kW/kg (przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla)
 2. – motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 3. - motocyklem kat A1
 4. – motorowerem - kat AM (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
 5. – czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. A2 jest:
 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 18 lat - kurs rozpocząć można 3 miesiące przed wymaganym wiekiem, do egzaminu państwowego można przystąpić miesiąc przed, z tym że dokument prawa jazdy otrzyma się dzień po urodzinach,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna jeśli nie masz 18 lat
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 1. orzeczenie lekarskie
  Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 2. fotografia
  Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, taka jak do dowodu osobistego - biometryczna
 3. profil kandydata na kierowcę (PKK)
  Udaj się do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 4. szkolenie
  Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 5. egzamin państwowy
  Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu. Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK.
 6. odbiór prawa jazdy
  Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Należy pamiętać, że jeżeli egzamin zostanie przeprowadzony pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, to informacja o tym fakcie będzie uwidoczniona w wydanym dokumencie Prawa Jazdy. Kod ograniczenia – 78 – wyłączenie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.

Egzamin na kategorię A2 prowadzony jest następującym pojazdem:

motocykl SUZUKI WVCX -4 -1 SFV650 UA

pojemność: 645cm3
moc: 35,00kW
DMC: 420 kg
masa własna: 205 kg
liczba miejsc siedzących: 2

© 2011 OSK3. Wszelkie prawa zastrzeżone.