Ośrodek Szkolenia Kierowców 3Ośrodek Szkolenia Kierowców 3

Wykład V - Prędkość

Dopuszczalne prędości

 
RODZAJ POJAZDU
Osobowy, ciężarowy o dopuszczalnej masie ≤ 3,5t, motocykl Osobowy z przyczepą, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z przyczepą, ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5, autobus, motocykl z przyczepą, autobus z przyczepą Ciągnik rolniczy, ciągnik rolniczy z przyczepą
D
R
O
G
A
Obszar zabudowany w godz. 5°° - 23°° 50 50 30
Obszar zabudowany w godz. 23°° - 5°° 60 60 30
Strefa zamieszkania 20 20 20
Autostrada 140 80 -
Ekspresowa jednojezdniowa 100 80 -
Ekspresowa dwujezdniowa 120 80 -
Dwujezdniowa o co najmniej dwóch pasach ruchu dla każdego kierunku 100 80 30
Inne drogi 90 70 30

Tabela 1. Dopuszczalne prędkości niektórych pojazdów w km/h
 

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju (> 1 min) lub zatrzymaniu się (1 min), niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Włączającym się do ruchu jest też pojazd, który rozpoczyna jazdę po unieruchomieniu wskutek potrzeb kierującego lub z powodów technicznych.

Włączanie do ruchu następuje także przy wyjeżdżaniu:

  • na drogę z nieruchomości, obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania,
  • na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
  • na jezdnię z pobocza, chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych,
  • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów,
  • pojazdem szynowym na drogę z zajezdni lub pętli.
© 2011 OSK3. Wszelkie prawa zastrzeżone.