OSK3 nauka jazdy pszczyna

Kategoria A1

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

 1. – motocyklem o pojemności do 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1kW/kg
 2. – motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 3. – motorowerem – kat AM  (pojemność silnika spalinowego do 50 cm3 lub moc silnika elektrycznego do 4kW, prędkość maks. 45 km/h)
 4. – czterokołowcem lekkim (masa własna do 350kg, prędkość maks. 45 km/h).
Warunkiem uzyskania prawa jazdy kat. AM jest:
 1. osiągnięcie odpowiedniego wieku – co najmniej 16 lat – kurs rozpocząć można 3 miesiące przed wymaganym wiekiem, do egzaminu państwowego można przystąpić miesiąc przed, z tym że dokument prawa jazdy otrzyma się dzień po urodzinach,
 2. zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat,
 3. ukończenie szkolenia,
 4. zdanie egzaminu państwowego.
Kroki do uzyskania prawa jazdy:
 1. orzeczenie lekarskie
  Udaj się do lekarza uprawnionego do badania kierowców, który po przeprowadzeniu badania wyda orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdów. W orzeczeniu mogą znaleźć się ograniczenia zdrowotne, np. obowiązek prowadzenia pojazdów w okularach, soczewkach itp.
 2. fotografia
  Fotografia powinna być kolorowa o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, taka jak do dowodu osobistego – biometryczna
 3. profil kandydata na kierowcę (PKK)
  Udaj się z rodzicem lub opiekunem do Wydziału Komunikacji w Starostwie lub Urzędzie Miasta, wypełnij wniosek i załącz orzeczenie lekarskie oraz fotografię. Wydział Komunikacji wyda Ci numer PKK.
 4. szkolenie
  Zgłoś się z numerem PKK do wybranego ośrodka szkolenia kierowców. Tam przejdziesz szkolenie teoretyczne i praktyczne, zakończone egzaminem wewnętrznym. Po zaliczeniu egzaminu wewnętrznego, ośrodek szkoleniowy zaktualizuje Twój PKK.
 5. egzamin państwowy
  Zgłoś się z numerem PKK do ośrodka egzaminacyjnego (WORD) i ustal termin egzaminu. Do zapisu na egzamin potrzebny będzie Twój dowód osobisty (ew. paszport lub karta pobytu) oraz potwierdzenie wniesienia opłaty za egzamin. Po zdaniu przez Ciebie egzaminu teoretycznego i praktycznego, WORD zaktualizuje Twój PKK.
 6. odbiór prawa jazdy
  Wydział Komunikacji po weryfikacji informacji z PKK oraz wniesieniu przez Ciebie opłaty za wydanie dokumentu, podejmie decyzję o wydaniu uprawnień do kierowania pojazdami i zleci wydrukowanie prawa jazdy.

Należy pamiętać, że jeżeli egzamin zostanie przeprowadzony pojazdem z automatyczną skrzynią biegów, to informacja o tym fakcie będzie uwidoczniona w wydanym dokumencie Prawa Jazdy. Kod ograniczenia – 78 – wyłączenie pojazdy z automatyczną skrzynią biegów.

Egzamin na kategorię A1 prowadzony jest następującymi pojazdami:

motocykl YAMAHA  YBR125

pojemność: 124cm3
moc: 7,60kW
DMC: 320 kg
masa własna: 120 kg
liczba miejsc siedzących: 2