OSK3 nauka jazdy pszczyna

Jak zapisać się na kurs?

KROK PO KROKU


Jak zapisać się na kurs?
KROK PO KROKU
Doku­menty potrzebne do uzyska­nia PKK, aby zapisać się na kurs


1. W biurze OSK3 otrzymujesz:
– skierowanie na badanie lekarskie
– wniosek do starostwa (wypełniony przez nas – Ty wpisujesz tylko swoje dane)
– zgodę rodzica (dotyczy osób niepełnoletnich)
– materiały te, także są dostępne do pobrania na dole wpisu


2. Ze skierowaniem i dokumentem tożsamości udajemy się na badanie lekarskie do:
Centrum Gabinetów Specjalistycznych (obok Wodnej Wieży) – cena 160 zł (trzeba umówić się telefonicznie kilka dni wcześniej) ul. Jana Kilińskiego 3a, 43-200 Pszczyna tel. 32) 210 03 00
Przychodnia SANUS – cena 200 zł (nie trzeba umawiać się telefonicznie kilka dni wcześniej, można w każdej chwili dostać się do lekarza) ul. Tadeusza Kościuszki 5, 43-200 Pszczyna, tel. 32) 210 31 58

3. Zdję­cie – wykonujemy jedno zdję­cie o wymi­arach 35 x 45 mm (jak do dowodu osobistego – biometryczne)


4. Z wyżej wymienionymi dokumentami udajemy się do starostwa w celu wyrobienia PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – pamięta do urzędu zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem.
Przed wizytą w urzędzie wejdź na stronę: www.powiat.pszczyna.pl tam jest system zapisów poprzez e-kolejka
STAROSTWO POWIA­TOWE PSZCZYNA
UL. 3 MAJA 10
43 – 200 PSZCZYNA, tele­fon: 32 449 23 49


5. Otrzymany PKK należy dostarczyć do biura OSK3 najpóźniej do pierwszego dnia rozpoczęcia wykładów.
Rozpoczęcie kursu następuje w każdy poniedziałek – wykłady w 2 tygodnie (codziennie – od poniedziałku do czwartku)

MATERIAŁY DO POBRANIA