OSK3 nauka jazdy pszczyna

WYKŁADY

Wykład II – Skrzyżowania

Skrzyżowania Rodzaje – typy skrzyżowań: Skrzyżowanie równorzędne – skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo przejazdu stanowią cztery podstawowe zasady poruszania się. Skrzyżowanie kierowane sygnalizacją świetlną lub znakami drogowymi .

Sprawdź wykład »

Wykład IV – Manewry

Wymijanie Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym. Przy wymijaniu kierujący pojazdem ma obowiązek: zachować bezpieczny odstęp (ok. 1m) od wymijanego

Sprawdź wykład »

Wykład V – Prędkość

Dopuszczalne prędkości Tabela 1. Dopuszczalne prędkości niektórych pojazdów w km/h  Włączanie się do ruchu Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju (> 1 min) lub zatrzymaniu się

Sprawdź wykład »

Wykład VI – Zatrzymanie i postój

Zatrzymywanie i postój pojazdu Zabrania się zatrzymania pojazdu: na przejazdach kolejowych i tramwajowych, na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania, na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów

Sprawdź wykład »

Wykład VIII – Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze Znaki ostrzegawcze umieszczane są od miejsca niebezpiecznego w odległości: na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60km/h – do 100m na pozostałych drogach – od 150 do 300m. Wyjątek stanowi znak A- 7

Sprawdź wykład »