OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład II – Skrzyżowania

Skrzyżowania

Rodzaje – typy skrzyżowań:

 • Skrzyżowanie równorzędne – skrzyżowanie, na którym pierwszeństwo przejazdu stanowią cztery podstawowe zasady poruszania się.
 • Skrzyżowanie kierowane sygnalizacją świetlną lub znakami drogowymi . ( skrzyżowanie kierowane przez osoby upoważnione, czyli np. Policja, służba drogowa, inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, osoba nadzorująca przechodzenie dzieci przez jezdnię itp.).*
 • Skrzyżowanie o ruchu okrężnym (rondo)

Cztery podstawowe zasady, jakimi kieruje się kierujący-kierowca podczas pokonywania skrzyżowań:

 • Reguła prawej ręki
 • Pojazd skręcający w prawo na skrzyżowaniu ma zawsze pierwszeństwo przejazdu (ustępuje tylko pieszemu, rowerzyście lub inwalidzie przechodzącemu-przejeżdżającemu przez przejście – przejazd lub jezdnię).* kierowca jadący z prawej ma zawsze pierwszeństwo ( dotyczy to skrzyżowań równorzędnych).
 • Pojazd skręcający na skrzyżowaniu w lewo przepuszcza inny pojazd jadący z naprzeciwka, ale kierujący się na wprost.
 • Pojazd skręcający na skrzyżowaniu w lewo przepuszcza pojazd poruszający się z naprzeciwka, ale skręcający w prawo.
 • Pojazdy szynowe mają zawsze pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami.

(pojazd szynowy włączający się do ruchu z zajezdni lub pętli musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu).* (pojazd jadący na wprost przez skrzyżowanie kierowane sygnalizacją świetlną ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem szynowym skręcającym w drogę poprzeczną, czyli w prawo lub lewo – ta zasada-wyjątek nie ma zastosowania na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym).*
Trzy podstawowe kształty geometryczne określające pierwszeństwo przejazdu:

 • romb – (droga z pierwszeństwem)
 • trójkąt równoramienny odwrócony podstawą – (ustąp pierwszeństwa)
 • ośmiobok foremny – (stop)

(* wyjątki)

Hierarchia ważności, do której powinien stosować się każdy kierujący-kierowca, uczestnik ruchu przebywający w obrębie drogi.