OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład III – Sygnalizacja świetlna, zawracanie

Sygnalizacja świetlna

Trzy podstawowe rodzaje (typy) sygnalizacji świetlnej:

Sygnalizacja ogólna, czyli światła:

 • czerwony,
 • żółty,
 • zielony.

Sygnalizacja kierunkowa, czyli światła:

 • czerwony + czarna strzałka, np. na wprost, w lewo itp.
 • źółty + czarna strzałka, np. w prawo, na wprost itp.
 • czarny + zielona podświetlona strzałka np. na wprost i lewo itp. (zakaz zawracania przy zielonej strzałce podświetlonej w lewo lub na wprost i w lewo)

Sygnalizacja warunkowa, czyli sygnalizacja ogólna

 • czerwony,
 • żółty,
 • zielony + dodatkowa zielona podświetlona strzałka (możliwość zawracania przy sygnalizacji ogólnej czerwonej + strzałce zielonej podświetlonej w lewo)

Zawracanie

Zawracanie jest manewrem polegającym na wykonaniu skrętu o 180° w celu skierowania pojazdu w kierunku przeciwnym.

Zabronione jest zawracanie:

 • w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej,
 • na autostradzie,
 • na drodze ekspresowej, z wyjątkiem skrzyżowania lub miejsca do tego przeznaczonego,
 • w warunkach, w których mogłoby to zagrozić bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić.

Zawracanie może być zabronione znakami drogowymi