OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład IV – Manewry

Wymijanie

Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w kierunku przeciwnym.

Przy wymijaniu kierujący pojazdem ma obowiązek:

 • zachować bezpieczny odstęp (ok. 1m) od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać na prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się. (większy pojazd ma pierwszeństwo przed mniejszym, a przy zjeździe ze wzniesienia zjeżdżający puszcza wjeżdżającego).*

Omijanie

Omijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok nie poruszającego się pojazdu, uczestnika ruchu, przeszkody.

Przy omijaniu kierujący jest obowiązany:

 • zachować bezpieczny odstęp (ok. 1m) od omijanego pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody a w razie potrzeby zmniejszyć prędkość. (pojazd sygnalizujący zamiar skręcania w lewo można ominąć tylko z jego prawej strony)

Cofanie

Cofanie jest to jazda do tyłu.

Przy cofaniu kierujący pojazdem jest obowiązany:

 • ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachować szczególną ostrożność,
 • sprawdzić czy manewr nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia,
 • upewnić się, czy za pojazdem nie znajduje się przeszkoda a w razie potrzeby zapewnić sobie pomoc innej osoby.

Zabrania się cofania:

 • w tunelu,
 • na moście,
 • na wiadukcie,
 • autostradzie i drodze ekspresowej ze względu na duże zagrożenie bezpieczeństwa ruchu.

Sytuacje wymagające szczególniej ostrożności

Zachowanie szczególnej ostrożności.

Szczególną ostrożność powinien zachować kierujący pojazdem w następujących sytuacjach:

 • włączania się do ruchu,
 • zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu,
 • cofania,
 • wyprzedzania,
 • zbliżania się do; przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, pojazdu kolejowego lub tramwajowego,
 • jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza,
 • przejeżdżania obok pojazdu do nauki jazdy i egzaminowania lub jazdy za nim,
 • przejeżdżania lub zatrzymania się w pobliżu pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne,
 • omijania pojazdu przewożącego zorganizowane grupy dzieci i młodzieży,
 • przejeżdżania obok autobusu szkolnego,
 • omijania pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych,
 • Kierujący rowerem ponadto jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność w razie korzystania z drogi dla rowerów i pieszych, pieszy z chodnika lub przejścia dla pieszych,
 • W tunelu dłuższym niż 500 metrów kierowca samochodu o wadze do 3,5 tony lub autobusu powinien utrzymywać co najmniej 50-metrowy dystans do poprzedzającego go samochodu. Dla samochodów o wadze powyżej 3,5 tony dystans ten ma wynosić 80 metrów. Instytucja zarządzająca ruchem na drodze będzie mogła zmienić te odstępy w zależności od dozwolonej prędkości w tunelu.

Zasada ograniczonego zaufania

Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego chyba, że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego zachowania. Jeżeli pojawi się sygnał wskazujący na możliwość naruszenia przepisów przez innego uczestnika ruchu np. chwiejna jazda rowerzysty na jezdni, osoba biegnąca w stronę przystanku, dzieci bawiące się obok jezdni itp., kierujący pojazdem powinien być przygotowany na nieoczekiwany rozwój wydarzeń, zwiększyć ostrożność i zmniejszyć prędkość.

“Myśl i przewiduj, nie jesteś sam na drodze”