OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład IX – Światło zewnętrzne samochodu

Toyota Yaris

1. Widok z przodu

2. Światła postojowe z przodu (lewe lub prawe)

Światła lokalizujące położenie pojazdu w czasie postoju to światła pozycyjne przednie lub tylne oraz postojowe.

Należy pamiętać, że w warunkach niedostatecznej widoczności jesteśmy obowiązani używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych. Dopuszcza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni w pojeździe nie złączonym z przyczepą oraz w zespole pojazdów o długości nie przekraczającej 6 m.

Podczas zatrzymania lub postoju, w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdującym się poza jezdnią i poboczem, wszystkie światła pojazdu mogą być wyłączone.

W okresie niedostatecznej widoczności świateł pozycyjnych musi używać pojazd holowany.

3. Światła pozycyjne z przodu

4. Światła mijania (światła krótkie)

Pamiętaj, że jesteś obowiązany używać świateł mijania:

 • przez całą dobę
 • w okresie od świtu do zmierzchu, w warunkach normalnej przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem, zamiast świateł mijania, będzie mógł używać świateł do jazdy dziennej
 • w tunelu

Światła mijania powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 40 m przed pojazdem.

Pojazd holujący bez względu na warunki atmosferyczne musi używać świateł mijania.

5. Światła drogowe (światła długie)

Światła drogowe powinny dostatecznie oświetlać drogę co najmniej na 100 m przed pojazdem.

W czasie od zmierzchu do świtu, na nie oświetlonych drogach, zamiast świateł mijania lub łącznie z nimi, kierujący pojazdem może używać świateł drogowych, o ile nie oślepi innych kierujących albo pieszych poruszających się w kolumnie.

Kierujący pojazdem, używając świateł drogowych, jest obowiązany przełączyć je na światła mijania w razie zbliżania się:

 • pojazdu nadjeżdżającego z przeciwka, przy czym jeżeli jeden z kierujących wyłączył światła drogowe – drugi jest obowiązany uczynić to samo,
 • do pojazdu poprzedzającego, jeżeli kierujący może być oślepiony,
 • pojazdu szynowego lub komunikacji wodnej, jeżeli poruszają się w takiej odległości, że istnieje możliwość oślepienia kierujących tymi pojazdami.

Możemy używać świateł drogowych w terenie zabudowanym, stosując się jednak do powyższych zasad.

6. Światła awaryjne lub kierunkowskaz prawy albo lewy z przodu (kolor żółty samochodowy)

7. Widok z tyłu

8. Światła odblaskowe

9. Światła postojowe z tyłu

10. Światła pozycyjne + podświetlenie tablicy rejestracyjnej

11. Światła stop + trzecie światło stop

12. Światła cofania

13. Światło przeciwmgłowe

Światło przeciwmgłowe tylne stosujemy tylko wtedy gdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza widoczność (gęsta mgła, śnieżyca, gesty dym np.płonącego lasu ) jest mniejsza niż 50 m. Gdy warunki ulegają poprawie i widzimy na odległość większą niż 50 m nie zapominajmy o wyłączeniu tych świateł.

14. Światła awaryjne lub kierunkowskaz prawy albo lewy z tyłu (kolor żółty samochodowy)

Kierujący pojazdem jest obowiązany sygnalizować postój pojazdu silnikowego lub przyczepy z powodu uszkodzenia lub wypadku:

1. na autostradzie lub drodze ekspresowej – w każdym przypadku,
2. na pozostałych drogach twardych:

 • poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym jest to zabronione, a na poboczu, jeżeli pojazd nie jest widoczny z dostatecznej odległości,
 • na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni w miejscu, w którym zatrzymanie jest zabronione.

Postój pojazdu należy sygnalizować w sposób następujący:

1. na autostradzie lub drodze ekspresowej – przez:

 • włączenie świateł awaryjnych pojazdu, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
 • umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m za pojazdem; trójkąt ten umieszcza się na jezdni lub poboczu, odpowiednio do miejsca unieruchomienia pojazdu,

2. na pozostałych drogach:

 • poza obszarem zabudowanym – przez umieszczenia w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowego i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne,
 • na obszarze zabudowanym – przez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd nie jest w nie wyposażony włącza światła pozycyjne i umieszcza trójkąt odblaskowy za pojazdem lub na nim, na wysokości nie większej niż 1 m. Obowiązek sygnalizowania obowiązuje przez cały czas postoju.

Światła awaryjne możemy włączać w sytuacjach niebezpiecznych występujących na drogach np. pojazd poprzedzający nas, a zatrzymujący się nagle na jezdni, pojazd jadący po autostradzie, drodze ekspresowej, innych drogach jak również w terenie zabudowanym, przed którym dochodzi do wypadku.

PAMIĘTAJMY, ŻE ŚWIATŁA AWARYJNE WŁĄCZONE W TAKIEJ NAGŁEJ SYTUACJI RATUJĄ ŻYCIE INNYM UCZESTNIKOM RUCHU DROGOWEGO!