OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład V – Prędkość

Dopuszczalne prędkości

Tabela 1. Dopuszczalne prędkości niektórych pojazdów w km/h
 

Włączanie się do ruchu

Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju (> 1 min) lub zatrzymaniu się (1 min), niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Włączającym się do ruchu jest też pojazd, który rozpoczyna jazdę po unieruchomieniu wskutek potrzeb kierującego lub z powodów technicznych.

Włączanie do ruchu następuje także przy wyjeżdżaniu:

  • na drogę z nieruchomości, obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania,
  • na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
  • na jezdnię z pobocza, chodnika lub z pasa ruchu dla pojazdów powolnych,
  • na jezdnię lub pobocze z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów,
  • pojazdem szynowym na drogę z zajezdni lub pętli.