OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład VI – Zatrzymanie i postój

Zatrzymywanie i postój pojazdu

Zabrania się zatrzymania pojazdu:

 • na przejazdach kolejowych i tramwajowych, na skrzyżowaniu i w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem. Na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem,
 • w tunelu, na moście i wiadukcie,
 • na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na te linie,
 • na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 • w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
 • na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 • na pasie między jezdniami,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od słupa lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką na całej jej długości,
 • w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
 • na drodze dla rowerów.

Zabrania się postoju:

 • w miejscu utrudniającym wjazd i wyjazd, a w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej,
 • w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu,
 • przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską,
 • w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
 • na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym celu parkingami.

Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5t, pod warunkiem, że:

 • na danym odcinku nie obowiązuje zakaz zatrzymywania się lub postoju,
 • szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m,
 • pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje ruchu pojazdów na jezdni.

Dopuszcza się, zatrzymanie i postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru lub roweru pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest nie mniejsza niż 1,5 m i nie utrudnia ruchu pieszym.

W tunelu podczas zatrzymania wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego, kierowca będzie obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż 5 metrów.

“Chcesz się zatrzymać, znajdź miejsce poza jezdnią”

Alkohol

Alkohol wpływa na obniżenie sprawności psychomotorycznych człowieka. Ustawodawca wyróżnia dwa stany:
stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi od 0,2 do 0,5 ‰ alkoholu albo
 • obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w dm3

stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

 • stężenia we krwi powyżej 0,5 ‰ alkoholu albo
 • obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w dm3

Podobne działanie jak alkohol mają narkotyki a także niektóre leki.