OSK3 nauka jazdy pszczyna

Wykład VIII – Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze

Znaki ostrzegawcze umieszczane są od miejsca niebezpiecznego w odległości:

  • na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60km/h – do 100m
  • na pozostałych drogach – od 150 do 300m.

Wyjątek stanowi znak A- 7 “Ustąp pierwszeństwa przejazdu”, który umieszcza się przed skrzyżowaniami w odległości:

  • na drogach o dopuszczalnej prędkości do 60km/h – do 25m,
  • na pozostałych drogach – do 50m.

Znak zakazu odwołuje skrzyżowanie.

Znak zakazu B-42 odwołuje następujące znaki zakazu; B-23, B-25, B-26, B-29, B-33

Życzymy wszystkim wytrwałości w dążeniu do celu, jakim jest własne PRAWO JAZDY.