OSK3 nauka jazdy pszczyna

Znaki informacyjne

Droga z pierwszeństwem

Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Musimy uważać na kierowców niestosujących się do znaków jak i przepisów ruchu drogowego.D-2

Koniec drogi z pierwszeństwem

Oznacza koniec drogi z pierwszeństwemD-3

Droga jednokierunkowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku.

Pamiętajmy, że na drodze jednokierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu możliwe jest wyprzedzanie prawym pasem ruchu. Kierując się w prawo zjeżdżam ze skrajnego prawego pasa ruchu, kierując się w lewo zjeżdżam ze skrajnego lewego pasa ruchu, jadąc prosto jadę dowolnym pasem ruchu.D-4a

Droga bez przejazdu

Oznacza początek drogi bez przejazdu.D-4b

Wjazd na drogę bez przejazdu

Oznacza, że droga za skrzyżowaniem po stronie wskazanej na znaku jest drogą bez przejazdu.D-5

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.D-6

Przejście dla pieszych

Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi.

Zawsze zwracaj uwagę na zachowanie się pieszego oczekującego lub przechodzącego przez przejście, pamiętaj o tzw. psychologii tłumu (czyli sytuacji, gdy przed lub na przejściu dla pieszych jest więcej niż jedna osoba – nigdy nie wiemy, co taka grupa wymyśli).D-7

Droga ekspresowa

Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej

Pamiętajmy, że na tej drodze zabronione jest zatrzymywanie się oraz postój w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu, mogę holować inny pojazd, nie mogę cofać, nie mogę zawracać chyba, że na skrzyżowaniu lub łączniku międzyjezdniowym oraz że tą drogą mogą poruszać się tylko pojazdy samochodowe (dopuszcza się ruch pojazdów wysyłających żółte sygnały błyskowe a więc pojazdy wykonujące jakieś prace na tej drodze).D-8

Koniec drogi ekspresowej

D-9

Autostrada

Oznacza początek lub kontynuację autostrady.

Pamiętajmy, że na tej drodze zabronione jest zatrzymywanie się oraz postój w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu, nie mogę holować inny pojazdów (chyba, że pojazdem specjalistycznym przystosowanym do tego celu), nie mogę cofać, nie mogę zawracać, tą drogą mogą poruszać się tylko pojazdy samochodowe (dopuszcza się ruch pojazdów wysyłających żółte sygnały błyskowe a więc pojazdy wykonujące jakieś prace na tej drodze). Zakaz ruchu pieszych.D-10

Koniec autostrady

D-11

Początek pasa ruchu dla autobusów

Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Umieszczony na znaku napis „Taxi” oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.D-12

Pas ruchu dla autobusów

Oznacza kontynuację pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów (trolejbusów) oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Umieszczony na znaku napis „Taxi” oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony ruch taksówek.D-13

Początek pasa ruchu powolnego

Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę.

Tym pasem ruchu mogą poruszać się też kierowcy, którzy osiągają większą prędkość niż określona na znaku. Znak ten może oznaczać również wjazd na wzniesienie.D-14

Koniec pasa ruchu

Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku.

Ten znak umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu.D-15

Przystanek autobusowy

Oznacza miejsce zatrzymania się autobusu wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Znak ten oznacza ponadto miejsce do zatrzymania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkoły i przedszkoli. Pamiętajmy, że parkować mogę 15m od słupka ze znakiem przystanek autobusowy (przed jak i za znakiem) lub od krawędzi zatoki przystanku autobusowego (przed jak i za krawędzią przystanku).D-16

Przystanek trolejbusowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się trolejbusu wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Pamiętajmy, że parkować mogę 15m od słupka ze znakiem przystanek trolejbusowy (przed jak i za znakiem) lub od krawędzi zatoki przystanku trolejbusowego (przed jak i za krawędzią przystanku).D-17

Przystanek tramwajowy

Oznacza miejsce zatrzymywania się tramwaju wykonującego odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.

Pamiętajmy, że parkować mogę 15m od słupka ze znakiem przystanek tramwajowy (przed jak i za znakiem) lub od krawędzi wytyczonego przystanku tramwajowego (przed jak i za krawędzią przystanku).D-18

Parking

Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych.

Pamiętajmy, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.D-19

Postój taksówek

Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych.D-20

Koniec postoju taksówek

Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek.D-21

Szpital

D-22

Punkt opatrunkowy

D-23

Stacja paliwowa

D-24

Telefon

D-24

Telefon

D-26

Wulkanizacja

D-27

Bufet lub kawiarnia

D-28

Restauracja

D-29

Hotel (motel)

Kierując się w lewo tą drogą dojedziemy do hotelu lub motelu.D-30

Obozowisko (kemping)

Po przejechaniu 300 metrów tą drogą dojedziemy do obozowiska.D-31

Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenia elektryczne do przyczepy

D-32

Pole biwakowe

D-33

Schronisko młodzieżowe

Bez okien i drzwi, a więc będzie zimno wieczorkiem…D-34

Punkt informacji turystycznej

Najlepsza jest jednak aktualna mapa…D-35

Przejście podziemne dla pieszych

D-36

Przejście nadziemne dla pieszych