OSK3 nauka jazdy pszczyna

Znaki nakazu

Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

Jedziemy w prawo przed znakiem na skrzyżowaniu, musimy sygnalizować ten manewr kierunkowskazem, nie możemy zawracać, nie możemy jechać w lewo.C-2

Nakaz jazdy w prawo za znakiem

Jedziemy w prawo za znakiem na skrzyżowaniu, musimy sygnalizować ten manewr kierunkowskazem, nie możemy zawracać, nie możemy jechać prosto oraz w lewo.C-3

Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

Jedziemy w lewo przed znakiem na skrzyżowaniu, musimy sygnalizować tego manewru kierunkowskazem, nie możemy zawracać, nie możemy jechać w prawo.C-4

Nakaz jazdy w lewo za znakiem

Jedziemy w lewo za znakiem na skrzyżowaniu, musimy sygnalizować ten manewr kierunkowskazem, nie możemy zawracać, nie możemy jechać prosto oraz w prawo.C-5

Nakaz jazdy prosto

Znak informuje nas o tym, że po jego umieszczeniu na danym odcinku jezdni nie mogę skręcać w lewo, w prawo oraz zawracać na najbliższym skrzyżowaniu, musimy jechać prosto.C-6

Nakaz jazdy prosto lub w prawo

Pamiętajmy o włączaniu kierunkowskazu jadąc w prawo. Nie możemy zawracać, nie możemy skręcać w lewo.C-7

Nakaz jazdy prosto lub w lewo

Pamiętajmy o włączaniu kierunkowskazu jadąc w lewo. Nie możemy zawracać, nie możemy skręcać w prawo.C-8

Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

Pamiętajmy o włączaniu kierunkowskazu jadąc w lewo oraz w prawo. Nie możemy jechać na wprost i zawracać.C-9

Nakaz jazdy z prawej strony znaku

Znak C-9 wskazuje jedynie na obowiązek jazdy na prawo od znaku w miejscu, w którym wysepka lub początek pasa rozdzielającego dzieli jezdnię dwukierunkową na dwie jezdnie (odcinki jezdni) jednokierunkowe. Wskazując wjazd na jezdnię jednokierunkową znak ten zastępuje dwa znaki; znak zakazu B-2, który zamykałby wjazd na lewą jezdnię oraz znak D-3, który umieszcza się przy prawej jezdni w celu poinformowania, że jest ona jednokierunkowa. Jedziemy po prawej stronie tego znaku, nie musimy sygnalizować tego manewru kierunkowskazem (odcinek pasa ruchu, po którym będziemy się poruszać powinien być jednokierunkowy).C-10

Nakaz jazdy z lewej strony znaku

Znak C-10, podobnie jak znak C-9, nakazuje jazdę po tej stronie znaku, na którą jest skierowana strzałka, jednak nie podaje on żadnej innej informacji co do ruchu na odcinku drogi po tej (lewej) stronie znaku. Zależnie od sytuacji lokalnej i zastosowanej organizacji ruchu może być na tym odcinku jezdni zarówno ruch dwukierunkowy, jak i jednokierunkowy. Jedziemy po lewej stronie tego znaku, nie musimy sygnalizować tego manewru kierunkowskazem.C-11

Nakaz jazdy z prawej lub lewej strony znaku

Znak C-11 jest połączeniem znaków C-9 i C-10, a więc wskazuje, że po prawej stronie znaku kierujący napotka odcinek jezdni o ruchu jednokierunkowym, zaś po lewej o dwukierunkowym lub jednokierunkowym. Jedziemy po lewej lub prawej stronie tego znaku, powinniśmy sygnalizować zmiany kierunku jazdy kierunkowskazami.C-12

Ruch okrężny

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Pamiętajmy wjeżdżając na rondo kierujemy się w prawo, (czyli jedziemy w przeciwnym kierunku niż kierunek wskazówek zegara, wjeżdżamy w odcinek jezdni jednokierunkowej, sygnalizujemy manewr wyjazdu z ronda prawym kierunkowskazem. Pamiętajmy o pierwszej z czterech podstawowych zasad poruszania się po drodze równorzędnej: Reguła prawej ręki – pojazd skręcający w prawo na skrzyżowaniu ma zawsze pierwszeństwo przejazdu (ustępuje tylko pieszemu, rowerzyście lub inwalidzie przechodzącemu-przejeżdżającemu przez przejście – przejazd lub jezdnię). * kierowca jadący z prawej ma zawsze pierwszeństwo (dotyczy to skrzyżowań równorzędnych). Z przepisów wynika, że jeżeli kierujący wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym zobaczy wraz ze znakiem C-12 również znak A-7, to ustępuje pierwszeństwa przy wjeżdżaniu na skrzyżowanie (dotyczy to również motorniczych tramwajów), a więc tym, którzy są w ruchu okrężnym, natomiast wjechawszy na nie ma pierwszeństwo przed tymi, którzy zbliżają się z kolejnych wlotów.C-13

Droga dla rowerów

Oznacza, że na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących rowerami jednośladowymi, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi. Pamiętajmy, że nie możemy zatrzymywać się jak i parkować na oznaczonej drodze dla rowerówC-14

Prędkość minimalna

Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę, chyba, że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Musimy jechać z prędkością umożliwiającą nam pokonanie danego odcinka jezdni (np. stromy podjazd na wzniesienie) z prędkością większą niż pokazana na znaku, ale nie większą niż obowiązująca w danym terenie (zabudowany, niezabudowany).C-15

Koniec minimalnej prędkości

Oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.

Koniec nakazu, więc wracamy do prędkości obowiązującej w danym terenie (zabudowany, niezabudowany).C-16

Droga dla pieszych

Oznacza drogę lub jej część przeznaczoną dla pieszych, którzy są obowiązani z niej korzystać.

Pamiętajmy, że znak ten dotyczy ruchu pieszych, więc nie jeździmy po chodniku rowerem (mając prawo jazdy w kieszeni jesteśmy kierującymi jak i kierowcami, więc nie wymigamy się w razie, czego od mandatu).