OSK3 nauka jazdy pszczyna

Znaki ostrzegawcze

Niebezpieczny zakręt w prawo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

Pamiętajmy, że jadąc drogą z wyznaczonymi co najmniej dwoma pasami ruchu w danym kierunku jazdy, nie możemy wyprzedzać pojazdów jadących lewym pasem ruchu z prawego pasa ruchu.
UWAGA! PRĘDKOŚĆ NA ZAKRĘCIE I PRZED NIM POWINNA BYĆ TAKA, ABY KIEROWCA W RAZIE POTRZEBY ZDĄŻYŁ ZATRZYMAĆ POJAZD NA ODCINKU DROGI, KTÓRY PRZED SOBĄ WIDZI!

Niebezpieczny zakręt w lewo

Ostrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.

UWAGA! PRĘDKOŚĆ NA ZAKRĘCIE I PRZED NIM POWINNA BYĆ TAKA, ABY KIEROWCA W RAZIE POTRZEBY ZDĄŻYŁ ZATRZYMAĆ POJAZD NA ODCINKU DROGI, KTÓRY PRZED SOBĄ WIDZI!

Niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo jak i w prawo.

Pamiętajmy, że przed wjazdem w tak oznakowane zakręty mogę oprócz świateł mijania włączyć światła przeciwmgłowe przednie.
UWAGA! PRĘDKOŚĆ NA ZAKRĘCIE I PRZED NIM POWINNA BYĆ TAKA, ABY KIEROWCA W RAZIE POTRZEBY ZDĄŻYŁ ZATRZYMAĆ POJAZD NA ODCINKU DROGI, KTÓRY PRZED SOBĄ WIDZI!A-4

Niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo jak i w prawo.

Pamiętajmy, że przed wjazdem w tak oznakowane zakręty mogę oprócz świateł mijania włączyć światła przeciwmgłowe przednie.
UWAGA! PRĘDKOŚĆ NA ZAKRĘCIE I PRZED NIM POWINNA BYĆ TAKA, ABY KIEROWCA W RAZIE POTRZEBY ZDĄŻYŁ ZATRZYMAĆ POJAZD NA ODCINKU DROGI, KTÓRY PRZED SOBĄ WIDZI!A-5

Skrzyżowanie dróg

Ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo jak i w prawo.

Ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami. Cztery podstawowe zasady, jakimi kieruje się kierujący-kierowca podczas pokonywania skrzyżowań:

  • Reguła prawej ręki pojazd skręcający w prawo na skrzyżowaniu ma zawsze pierwszeństwo przejazdu (ustępuje tylko pieszemu, rowerzyście lub inwalidzie przechodzącemu-przejeżdżającemu przez przejście – przejazd lub jezdnię /wyjątek/), kierowca jadący z prawej ma zawsze pierwszeństwo (dotyczy to skrzyżowań równorzędnych)
  • Pojazd skręcający na skrzyżowaniu w lewo przepuszcza inny pojazd jadący z naprzeciwka, ale kierujący się na wprost
  • Pojazd skręcający na skrzyżowaniu w lewo przepuszcza pojazd poruszający się z naprzeciwka, ale skręcający w prawo
  • Pojazdy szynowe mają zawsze pierwszeństwo przejazdu przed innymi pojazdami (pojazd szynowy włączający się do ruchu z zajezdni lub pętli musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu innym uczestnikom ruchu – wyjątek). Pojazd jadący na wprost przez skrzyżowanie kierowane sygnalizacją świetlną ma pierwszeństwo przejazdu przed pojazdem szynowym skręcającym w drogę poprzeczną, czyli w prawo lub lewo – ta zasada-wyjątek nie ma zastosowania na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym)

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po stronie wskazanej na znaku.

Pamiętajmy, możemy skręcać na skrzyżowaniu w prawo lub w lewo. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
UWAGA! NIE WYPRZEDZAMY NA SKRZYŻOWANIACH!

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występujące po prawej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po stronie wskazanej na znaku.

Pamiętajmy, możemy skręcać na skrzyżowaniu w prawo. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.A-6c

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występujące po lewej stronie

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po stronie wskazanej na znaku.

Pamiętajmy, możemy skręcać na skrzyżowaniu w lewo. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.A-6d

Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Pamiętajmy, że nie możemy skręcać w prawo. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.A-6e

Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony

Ostrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie wskazanej na znaku.

Pamiętajmy, że nie możemy skręcać w lewo. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.A-7

Ustąp pierwszeństwa

Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak ten może być umieszczony przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu. Znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.

Znak A-7 zmienia ogólną zasadę pierwszeństwa przejazdu pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony, wskazując na konieczność ustąpienia tym, którzy drogą z pierwszeństwem zbliżają się zarówno z prawej, jaki z lewej strony.
Znak dotyczy również kierujących pojazdami szynowymi. Znak ten nie reguluje pierwszeństwa przejazdu pojazdów jadących po tej samej drodze podporządkowanej i zbliżających się z przeciwnych kierunków do drogi z pierwszeństwem – stosujemy wtedy cztery podstawowe zasady jakimi kierują się kierujący podczas pokonywania skrzyżowań równorzędnych.
Pamiętajmy, znak ten w terenie zabudowanym umieszczany jest do 25 m przed skrzyżowaniem. W terenie niezabudowanym umieszczany jest do 50 m przed skrzyżowaniem.A-8

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym

Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.

Pamiętajmy wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym kierujemy się w prawo, (czyli jedziemy w przeciwnym kierunku niż kierunek wskazówek zegara, wjeżdżamy w odcinek jezdni jednokierunkowej, sygnalizujemy manewr wyjazdu ze skrzyżowania prawym kierunkowskazem.
Pamiętajmy o pierwszej z czterech podstawowych zasad poruszania się po drodze równorzędnej:
Reguła prawej ręki pojazd skręcający w prawo na skrzyżowaniu ma zawsze pierwszeństwo przejazdu (ustępuje tylko pieszemu, rowerzyście lub inwalidzie przechodzącemu-przejeżdżającemu przez przejście – przejazd lub jezdnię).
kierowca jadący z prawej ma zawsze pierwszeństwo (dotyczy to skrzyżowań równorzędnych).A-9

Przejazd kolejowy z zaporami

Ostrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.

Pamiętajcie, że w każdym przypadku przejeżdżając przez przejazd kolejowy strzeżony musimy również sami zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie jego pokonywania a więc – BEZPIECZNY PRZEJAZD ZALEŻY TAKŻE OD NAS!A-10

Przejazd kolejowy bez zapór

Ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym ani w zapory ani w półzapory.

BEZWGLĘDNIE ZATRZYMUJEMY SIĘ PRZED PRZEJAZDEM !!!A-11

Nierówna droga

Ostrzega o poprzecznej nierówności jezdni.

Pamiętajmy, że możemy przy większych prędkościach stracić przyczepność kół do asfaltu.A-12a

Zwężenie jezdni – dwustronne

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.A-12b

Zwężenie jezdni – prawostronne

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.A-12c

Zwężenie jezdni – lewostronne

Ostrzega o zwężeniu jezdni po stronie wskazanej na znaku, które może powodować utrudnienia ruchu.A-13

Ruchomy most

Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.

Pamiętajmy, że przed mostem mogą być umieszczone znaki wskazujące ograniczenia ruchu na moście lub bezpośrednio przed nim (zabraniające wyprzedzania lub ograniczające prędkość).
Kierujący, zwłaszcza pojazdami jednośladowymi, powinni zwracać uwagę na ewentualne nierówności jezdni w miejscu, w którym ruchomy most łączy się z jezdnią i odpowiednio ograniczyć prędkość.A-14

Roboty na drodze

Ostrzega o prowadzonych na drodze robotach.

Pamiętajmy o pracownikach w odblaskowych pomarańczowych lub zielonych kamizelkach oni mogą zapomnieć że są na jezdni i nie będą stosować się do przepisów ruchu drogowego co w konsekwencji doprowadzić może do tragedii. Sposób przejeżdżania obok miejsca robót może być wskazany za pomocą znaków zakazu lub nakazu. Pamiętajmy by nie lekceważyć żadnych znaków, gdyż przyczyna ich ustawienia nie zawsze jest lub może być widoczna.A-15

Śliska jezdnia

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym albo okresowym jej zawilgoceniem.

Szczególna ostrożność podczas pokonywania drogi prowadzącej przez las.A-16

Przejście dla pieszych

Ostrzega o przejściu dla pieszych.

Pamiętajmy, że znak A-16 uprzedza przede wszystkim o przejściach występujących poza obszarami zabudowanymi, a na obszarach zabudowanych o przejściach wyznaczonych pomiędzy skrzyżowaniami.
JEDZIESZ SZYBKO ZWOLNIJ! – PIESZY MA PIERWSZEŃSTWO!A-17

Dzieci

Ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.

Panowie i Panie noga z gazu, wy też będziecie lub już jesteście rodzicami!!! Pamiętajmy, że dzieci-uczestnicy ruchu nie zawsze zdają sobie sprawę, zapominają, a czasem wręcz lekceważą miejsca gdzie się bawią.A-18a

Zwierzęta gospodarskie

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.

Muuuuuuuuuuuu!A-18b

Zwierzęta dzikie

Znak A-18b ostrzega o zwierzętach, które mogą nieoczekiwanie znaleźć się na drodze, wbiegając na nią lub niekiedy przebywając na niej. Znak ten wskazuje zatem na konieczność obserwacji zarówno samej drogi, jak i jej otoczenia.

Zwracajmy szczególną ostrożność i umiarkowaną prędkość podczas jazdy w porze nocnej, przejeżdżając w bezpośredniej bliskości lasu (zagajnika). Pamiętajmy że zwierzęta żyjące stadnie będą mogły przebiegać przez jezdnię w większych ilościach (grupach)- np. sarny, dziki, wilki itp… Dostrzeżenie nieporuszającego się zwierzęcia w pobliżu jezdni często nie jest łatwe.A-19

Boczny wiatr

Ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.

Znakowi A-19 może towarzyszyć tzw. rękaw ustawiony w miejscu występujących podmuchów wiatru (jego symbol jest widoczny na znaku), ułatwiający zorientowanie się, jaka jest siła wiatru w danej chwili.
Uprzedzenie o możliwości bocznych podmuchów jest szczególnie istotne w porze nocnej, kiedy kierującemu pojazdem nie zawsze łatwo zorientować się, że zbliża się do miejsca, w którym podmuchy wiatru są szczególnie silne, np. do miejsca gdzie kończy się las Ostrzeżenie wyrażone tym znakiem jest też pomocne kierującym motocyklami i lekkimi samochodami, którzy powinni zwłaszcza ograniczyć prędkość, zbliżając się do tak oznakowanego miejsca. Trzymamy mocniej kierownicę, i pamiętajcie ręce na kole kierownicy trzymamy za piętnaście trzecia!A-20

Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym

Ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.

Znak A-20 ostrzega przede wszystkim o konieczności przejechania na prawą połowę jezdni, aby nie spotkać się nieoczekiwanie z pojazdami jadącymi z przeciwka po tej samej części jezdni. Należy zatem zaniechać ewentualnego zamiaru wyprzedzania lub manewr taki w bezpieczny sposób zakończyć.
Znak ten bywa stosowany także podczas robót drogowych prowadzonych na drogach dwujezdniowych, gdy jedna z jezdni zostaje wyłączona na pewnym odcinku z ruchu, a ruch w obu kierunkach odbywa się na drugiej jezdni. Uprzedza on wówczas jadących w obu kierunkach o zbliżaniu się do odcinka jezdni, normalnie jednokierunkowej, na którym tymczasowo wprowadzono ruch dwukierunkowy.A-21

Tramwaj

Ostrzega o przejeździe przez tory tramwajowe.

Pamiętajmy, każde przecięcie się ruchu pojazdów nieszynowych z ruchem tramwajów stanowi potencjalne niebezpieczeństwo na drodze, znakami A-21 oznaczone są takie przejazdy przez tory tramwajowe, które uznano za niebezpieczne. Są to np. przecięcia, do których kierujący pojazdami nieszynowymi zbliża się pod ostrym kątem lub zlokalizowane w takich miejscach, że jadący tramwaj nie jest widoczny z dostatecznej odległości. Pamiętajcie, że to tramwaj a nie my ma pierwszeństwo przejazdu.

Wyjątki:

  1. tramwaj włączający się do ruchu z zajezdni lub pętli.
  2. na sygnalizacji ogólnej pojazd jadący prosto ma pierwszeństwo przejazdu przed tramwajem skręcającym na skrzyżowaniu w lewo

A-22

Niebezpieczny zjazd

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.

Znak A-22 wskazuje przede wszystkim na konieczność utrzymywania takiej prędkości, aby w końcowej części spadku pojazd nie rozpędził się na tyle, że panowanie nad nim, a zwłaszcza zahamowanie w razie potrzeby mogłoby być trudne. Pamiętamy, że zjeżdżając z takiego spadku terenu musimy cały czas mieć włączony bieg dopasowany do danej prędkości jazdy (błędem jest zrzucanie biegu na „luz” czyli jazdę bez biegu na wciśniętym (wysprzęglonym pedale sprzęgła).A-23

Stromy podjazd

Ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi.

Pamiętajmy by dopasować bieg do prędkości wjazdu na wzniesienie przed wzniesieniem a nie dopiero podczas jego pokonywania. Jadąc drogą z wyznaczonymi co najmniej dwoma pasami ruchu w danym kierunku jazdy, nie możemy wyprzedzać pojazdów jadących lewym pasem ruchu z prawego pasa ruchu.A-24

Rowerzyści

Ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.

Pamiętajmy, że dojeżdżając do ścieżki rowerowej musimy zachować szczególną ostrożność i zachować się podobnie jak przy pokonywaniu przejazdów kolejowych a więc zwalniamy i redukujemy bieg na niższy, rozglądamy się na prawo i lewo, ustępujemy rowerzyście!A-25

Spadające odłamki skalne

Ostrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych.

Wysoko ubezpieczamy nasz pojazd i nas samych oraz modlimy się o bezpieczne pokonanie tego odcinka drogi.
Pamiętajmy, że znak A-25 nie ostrzega o niebezpieczeństwie spadania odłamków skalnych na samochód (jak można by sądzić z symbolu znaku), lecz o niebezpieczeństwie staczania się takich odłamków (kamieni) na jezdnię, zwłaszcza gdy nie ma pobocza. Zwracamy szczególną uwagę na stan jezdni.A-26

Lotnisko

Ostrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.

Pamiętajmy, że znak A-26 jest znakiem ostrzegającym o niebezpieczeństwie, które jako takie na drodze nie występuje. Sytuacja niebezpieczna na drodze może powstać dopiero jako skutek niewłaściwego odruchu spowodowanego na przykład przestraszeniem kierującego w wyniku huku silników samolotu. W szczególności niebezpieczną sytuację mogą wywołać spłoszone zwierzęta, bądźmy przygotowani do bezpiecznego zatrzymania pojazdu.A-27

Nabrzeże lub brzeg rzeki

Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża albo wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.

Znak A-27 ostrzega o niebezpieczeństwie, które grozi kierującemu pojazdem poza drogą, w razie popełnienia błędu w sposobie jazdy na drodze. Na przykład nadmierna prędkość na łuku położonym przy brzegu obszaru wodnego może spowodować w niekorzystnych warunkach wypadnięcie pojazdu z drogi oraz wpadnięcie do wody i zatonięcie.
Ze względu na bardzo duże niebezpieczeństwo grożące kierującemu znak ten można też spotkać na drogach w portach wodnych lub w pobliżu rzek i kanałów.A-28

Sypki żwir

Ostrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być łatwo wyrzucany spod kół jadących pojazdów.

Jedziemy wolniej trzymając się bardziej osi jezdni (zazwyczaj drobne kamyki będą zalegać przy krawędziach jezdni lub pobocza).
Na drodze żwirowej kierowcy nie powinni rozwijać dużych prędkości , aby nie powodować nadmiernego wyrzucania żwiru i kamieni , co przy suchej drodze wiąże się także ze znacznym wzniecaniem kurzu mogącego utrudnić jazdę innym kierującym.
Zgodnie z zasadami kultury drogowej, kierowca pojazdu uprzedzany o zamiarze wyprzedzania go powinien w razie potrzeby zmniejszyć prędkość, aby wyprzedzanie trwało możliwie krótko, a kierujący pojazdem wyprzedzającym nie musiał rozwijać dużej prędkości.A-29

Sygnały świetlne

Ostrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą trójbarwnej sygnalizacji świetlnej, której sygnały mogą nie być zawczasu widoczne.

Pamiętajmy, że przejeżdżając przez skrzyżowania o ruchu kierowanym uważamy na pojazdy niestosujące się do znaków i sygnałów nadawanych przez sygnalizator np. pojazdy typu TIR jak również musimy pamiętać, że sygnalizator może nie być sprawny i będzie wtedy wysyłał żółty sygnał pulsacyjny – zwróćmy uwagę na znaki drogowe pionowe i poziome, bo to one będą wtedy obowiązywać.
Znak A-29 jest stosowany wyjątkowo. Miejsca, gdzie sygnały mogą nie być zawczasu widoczne to skrzyżowania poza miastami lub w miastach, np. na drogach wlotowych (wylotowych). Znak ten jest zawsze stosowany, jeżeli sygnalizatory do kierowania ruchem są tylko zawieszone nad jezdnią.A-30

Inne niebezpieczeństwo

Ostrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi.

Uważamy na tabliczki umieszczone pod znakiem A-30 wskazujące rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu np. T-8 – miejsce, w którym ruch pojazdu został skierowany na tory tramwajowe.
Znak A-30 ma charakter ogólny. Jego symbol nie wskazuje rodzaju niebezpieczeństwa i dlatego dopóty, dopóki kierujący nie zorientuje się na czym ono polega powinien szczególnie starannie obserwować drogę i jej otoczenie, żeby to niebezpieczeństwo rozpoznać.